SlowFox

A slowfox a foxtrottból ered, melyet az angol tánctanárok stilizálták.

Mai, végleges, formáját 1922 körül találták meg. 1924-től a foxtrott, más-más gyorsasággal játszott zene alapján, egy lassúbb és egy gyorsabb mozgásformára vált szét. A lassabbat slowfoxtrottnak (Slowfox), a gyorsabbat quickstepnek nevezték el.

A slowfox alapvetően a járómozgáson alapul, mely lineáris lépésmintákat követ, ahol a páros művészien megformált módon, hosszan siklik a parketten.

A tánc karaktere tág terű, folyamatosan haladó, hullámszerű járó-mozgásokban nyilvánul meg. A táncot hosszan elnyújtott mozdulatok és pózok teszik kiegyensúlyozottá, melyek egységesen illeszkednek bele a továbbhaladásba.

Jellemzői:

  • Zenéje: lassan áradó, melodikus, szabályos
  • Üteme: 4/4-es
  • Jellegzetes hangszerei: szaxofon, klarinét, hegedű

SlowFox zene:

Slow Fox – Bad Romance

(Slowfox)Lean Baby

Dancelife – Here You Come Again